Регламент Условия Регистрация (ученици) Училища

Регламент на Националните състезания по ИТ и Информатика за деца през 2011

http://www.it-kids.eu

(учебна 2010/2011 година)

Националните състезания по информационни технологии и информатика се провеждат веднъж през годината. В тях могат да участват ученици от първи до четвърти клас, които се състезават в отделни групи. Състезанието по Информационни технологии се провежда от 2007 година, а през учебната 2010/2011 година за първи път ще се проведе национално състезание по Информатика за начален етап.

Състезанието се провежда он лайн през интернет на адрес http://www.it-kids.eu. В сайта се публикуват софтуерните решения и задачите, по които ще работят учениците, в самия ден на състезанието. Достъпът до този портал се осигурява от училища, в които учат учениците, или в домашни условия.


Участникът (ученик) се регистрира преди състезанието, съгласно посоченото в графика време, като попълва формуляр. За да има достъп до регистрацията училището, в което учи детето, трябва предварително да е заплатило училищна такса за участие на учениците. Таксата се заплаща по банков път до 15.02.2011: ОББ АД – клон Русе, IBAN: BG97 UBBS 8002 1053 965 010, BIC: UBBSBGSF, титуляр: ДЗЗД Обучение, основание: такса състезание.

Училищата заплащат училищна такса за участия в състезанията, както следва:

- училища, които са участвали в състезанието по Информационни технологии през учебна 2009/2010 година получават правото да участват в състезание по Информатика безплатно. По този начин те заплащат такса за участие само в състезанието по Информационни технологии, която е 80,00 лева без ДДС;
- училища, които не са участвали в състезанието по Информационни технологии през учебна 2009/2010 година заплащат такса за участие в двете състезания на стойност 120 лева без ДДС;
- училища, които не са участвали в състезанието по Информационни технологии през учебна 2009/2010 година и желаят да участва само в едно от двете състезания заплащат такса от 80 лева без ДДС.

Индивидуална регистрация на участници става чрез използване на валиден e-mail, регистриран на сайта http://kidmail.bg. За да участват в гласуването индивидуалните участници трябва да изпратя SMS на кратък номер, който ще бъде обявен на сайта в деня преди само гласуване.

В деня на състезанието всички предварително регистрирали се участници ще получат достъп до задачите и софтуера. За всяка от групите има определено начален час за решаване на състезателните задачи.

След приключване на състезателния ден, всички решения ще бъдат публикувани и достъпни в портала. Решенията ще са представени с номера, а не с имената на участниците.

График за провеждане на състезанието по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ за учебната 2010/2011 година

01 – 15 февруари 2011          регистриране на училищата на портала на състезанието
21 февруари – 13 март 2011            регистриране на учениците на портала на състезанието
14 – 17 март 2011                  проверка и корекция на регистрациите

19 МАРТ 2011                                   СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН
09:00 – 10:30 – 1 клас                                    14:00 – 15:30 – 3 клас
11:00 – 12:30 – 2 клас                                    16:00 – 17:30 – 4 клас
Забележка: в състезателното време, за съответна състезателна група трябва да се осигури 10 минутна почивка за всички ученици.

21 МАРТ 2011                       публикуване на всички решения на портала на състезанието
В периода от 21 до 24 март 2011 могат да бъдат изпращани картинки на obuchenie@mail.bg, които поради технически причини не са се появилив галериите на отделните групи.

24 МАРТ – 03 АПРИЛ 2011            гласуване за най-добрите решения
Класирането ще бъде направено в две категории за:

  • награди на участниците.
  • награди на журито.

Класирането за награди на участниците се определя от самите участници в състезанието. В рамките на 10 календарни дни, всеки участник има право да гласува за 10 от решенията на задачите в неговата състезателна група.
Класирането за награди на журито се определя от жури, състоящо се от 10 учителя от страната, които ще гласуват онлайн за най-добрите 10 решения във всяка състезателна група. Журито ще бъде избрано от учителите, които се регистрират на портала на състезанието.

05 АПРИЛ 2011                    обявяване на класирането
След приключване на гласуването, се обявяват имената на авторите на всички решения и класирането. Всеки участник получава свидетелство за участие, а класиралите се на първите места – грамоти.

 

График за провеждане на състезанието по ИНФОРМАТИКА за учебната 2010/2011 година

01 – 15 май 2011       регистриране на училищата на портала на състезанието
Училищата, които са участвали в състезанието по Информационни технологии не е необходимо да правят регистрация, а само да потвърдят участието си в състезанието по Информатика..
20 – 30 май 2011       регистриране на учениците на портала на състезанието

1 ЮНИ 2011              СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН
Участниците се състезават в една състезателна група, като разработват задание на тема «Анимация» в програмната среда Scratch (http://scratch.mit.edu/).
10:00 – 11:00 – Изтегляне на ресурсните материали и състезателното задание
13:00 – 14:00 – Публикуване на решенията на портала на състезанието

3 ЮНИ 2011 публикуване на всички решения на портала на състезанието

6 – 10 ЮНИ 2011      гласуване за най-добрите решения
Класирането ще бъде направено в две категории за:

  • награди на участниците.
  • награди на журито.

Класирането за награди на участниците се определя от самите участници в състезанието. В рамките на 5 календарни дни, всеки участник има право да гласува за 10 от решенията на задачите.
Класирането за награди на журито се определя от жури, състоящо се от учители от страната, които ще гласуват онлайн за най-добрите 10 решения.

13 ЮНИ 2011                        обявяване на класирането

След приключване на гласуването, се обявяват имената на авторите на всички решения и класирането. Всеки участник получава свидетелство за участие, а класиралите се на първите места – грамоти.За въпроси:
Повече информация можете да намерите в Указанието за провеждане на състезанието. За въпроси: Ивайло Иванов, iivanov@fmi.uni-sofia.bg

Регламента за 2011 година може да бъде изтеглен от тук

Указанието за учители може да бъде свалено от тук


Регламент Условия Участници (ученици) Училища